Typography vẽ tay cực đẹp của Mateusz Witczak‎

Mateusz Witczak là một freelance designer ở Poland và được chú ý đến bởi các tác phẩm typo vẽ tay của mình về slogans hay logotypes. Hôm nay RGB sẽ mang đến cho các bạn những bản vẽ này của Mateusz Witczak mà bạn khó có thể tin được rằng chúng được vẽ bằng tay. Nào hãy cùng chúng tôi ngắm qua các tác phẩm ấy nhé.

RGB_vn_Mateusz Witczak#15

RGB_vn_Mateusz Witczak#14

RGB_vn_Mateusz Witczak#13

RGB_vn_Mateusz Witczak#12

RGB_vn_Mateusz Witczak#11

RGB_vn_Mateusz Witczak#10

RGB_vn_Mateusz Witczak#9

RGB_vn_Mateusz Witczak#8

RGB_vn_Mateusz Witczak#7

RGB_vn_Mateusz Witczak#6

RGB_vn_Mateusz Witczak#5

RGB_vn_Mateusz Witczak#4

RGB_vn_Mateusz Witczak#3

RGB_vn_Mateusz Witczak#2

RGB_vn_Mateusz Witczak#1

Xem thêm về Mateusz Witczak tại:  Behance.net/mateuszwitczak

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries