Food Pattern tuyệt vời từ @julieskitchen

Những pattern tuyệt vời từ thực phẩm kết hợp với tâm hồn nghệ sỹ của Julie đã đem lại những cảm hứng vô tận cho RGB. Hãy cùng trải nghiệm những tác phẩm này và khám phá căn bếp của Julie nhé!

[quote]Julie Lee[/quote]

rgb_juliekitchen_01

rgb_juliekitchen_12

rgb_juliekitchen_11

rgb_juliekitchen_10

rgb_juliekitchen_09

rgb_juliekitchen_08

rgb_juliekitchen_07

rgb_juliekitchen_06

rgb_juliekitchen_05

rgb_juliekitchen_04

rgb_juliekitchen_03

rgb_juliekitchen_02

BBT RGB | theo julieskitchen.me