Google doodles Rio 2016

Sự kiện Rio 2016 qua bàn tay xuất thần của gã khổng lồ Gu Gồ. Xin mời quý vị thưởng thức và bấm 1 like cho google :”)

20151104_googledoodlerio_01 20151104_googledoodlerio_02 20151104_googledoodlerio_03 20151104_googledoodlerio_04 20151104_googledoodlerio_05 20151104_googledoodlerio_06 20151104_googledoodlerio_07 20151104_googledoodlerio_08 20151104_googledoodlerio_09