Hari&Deepti và nghệ thuật cắt giấy tạo hình ấn tưởng

Hari Panicker và Deepti Nair, 2 nghệ sĩ đến từ Ấn Độ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật cắt giấy rất đẹp mắt. Sự phân chia giữa các mảng lớp, ánh sáng tạo nên độ huyền bí cho người xem. Cùng xem sự kì công và thành quả nào!

Thông tin chi tiết về nghệ sĩ!

RGB.vn_Hari & Deepti_1

RGB.vn_Hari & Deepti_2

RGB.vn_Hari & Deepti_4

RGB.vn_Hari & Deepti_3

RGB.vn_Hari & Deepti_5

RGB.vn_Hari & Deepti_6

RGB.vn_Hari & Deepti_7

RGB.vn_Hari & Deepti_9

RGB.vn_Hari & Deepti_10

RGB.vn_Hari & Deepti_11

RGB.vn_Hari & Deepti_12

RGB.vn_Hari & Deepti_13

RGB.vn_Hari & Deepti_14

RGB biên tập