KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #47

Cảm hứng cho ngày hôm nay! Nhâm nhi tách cafe và nạp năng lượng cùng RGB nào các bạn.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qzFcsNXTdF4[/youtube]

WWF S.A.S.S.I Stories – WWF S.A.S.S.I Stories

Retro Typography Sign 2 - Wild Wolf & Summer Art Studio

Retro Typography Sign 2 – Wild Wolf & Summer Art Studio

Trip - Jon Juarez

Trip – Jon Juarez

Vehicle of the Future - Jose David Morales

Vehicle of the Future – Jose David Morales

UNSHADED illustration - GNOO team

UNSHADED illustration – GNOO team

The Walk - Kimiaki Yaegashi

The Walk – Kimiaki Yaegashi

Simple little things - Liliya Shlapak

Simple little things – Liliya Shlapak

Goldfinger - Gustavo Viselner

Goldfinger – Gustavo Viselner

BRITAN ART Jewelry - BUREAU BUMBLEBEE

BRITAN ART Jewelry – BUREAU BUMBLEBEE

New York Times - Iranians Dare to Hope - Sébastien Thibault

New York Times – Iranians Dare to Hope – Sébastien Thibault

It Came From The Jungle - December 2014 - Ian Jepson

It Came From The Jungle – December 2014 – Ian Jepson

WWF S.A.S.S.I Stories - WWF S.A.S.S.I Stories

WWF S.A.S.S.I Stories – WWF S.A.S.S.I Stories

MIAMI AD SCHOOL - DIGITAL 2D ILLUSTRATIONS - Fabio Vido

MIAMI AD SCHOOL – DIGITAL 2D ILLUSTRATIONS – Fabio Vido

RGB biên tập