Hơi thở Việt trong bộ branding “Cà Phê Con Leche” tại Venezuala

Hơi thở Việt Nam hòa cùng Venezuala trong bộ branding “Cà Phê Con Leche”. Đây là một dự án thú vị về văn hoá, cà phê và thực phẩm với một dấu ấn đặc biệt. Dự án này được thực hiện bởi Heather Lynn trong thời gian thực tập tại Le Billyclub.

rgb_creative_ideas_design_packaging_caphe_01 rgb_creative_ideas_design_packaging_caphe_02 rgb_creative_ideas_design_packaging_caphe_03 rgb_creative_ideas_design_packaging_caphe_04 rgb_creative_ideas_design_packaging_caphe_05 rgb_creative_ideas_design_packaging_caphe_06 rgb_creative_ideas_design_packaging_caphe_07

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!