Hyperlane Linear Sky Park – không gian cộng đồng trên không trải dài 2,4km ở Thành Đô, Trung Quốc

Hyperlane là công viên công cộng nhiều tầng dài tận 2,4km ở trung tâm của Nhạc viện Đại học Âm nhạc Tứ Xuyên ở Thành Đô.

Là điểm đến văn hóa của giới trẻ nơi đây với không gian rộng lớn cùng nhiều hoạt động cộng đồng sôi động, Hyperlane kết nối trung tâm giao thông địa phương với cộng đồng đại học và khuôn viên trường ở Thành Đô.

Dưới đây là một số hình ảnh của giai đoạn 1 của Hyperlane đã hoàn thành:

  • Thiết kế: ASPECT Studios
  • Địa điểm: Thành Đô, Trung Quốc
  • Hình ảnh: Bing Lu