[Infographic] 5 sắc thái của dân Đì-Zai-Nơ

Mỗi nghệ sĩ đều có sẵn trong người những “sắc thái” khác nhau về tính cách, tài nghệ, phong cách làm việc, trải nghiệm, kỹ năng, sở thích, những thứ yêu – ghét và hướng tư duy.
Dưới đây là hình ảnh đặc trưng cho từng đặc tính riêng biệt của dân thiết kế mà RGB đã mang đến cho các bạn xem nè! Hãy đoán thử xem mình thuộc tuýp nào trong 5 sắc thái đặc biệt này.

rgb_5 sac thai cua dan designer

RGB Việt hóa | Dịch : An Du | Biên tập: 1991 – The Visual (theo Visual.ly)

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!