Justin Bower và các tác phẩm tái cấu trúc chân dung con người

Justin Bower đã tạo ra nhiều bức chân dung con người  ở kỉ nguyên công nghệ mới. Những bức vẽ của ông khám phá vẻ đẹp phân mảnh đầy ẩn ý. Những cảm xúc bi thương và thanh lịch được giằng xé trên gương mặt của những người máy, phản ánh những chấn thương và hệ quả mà công nghệ đã tác động lên cuộc sống của con người hiện đại mỗi ngày. Ông nhân cách hóa những gương mặt  người máy với nhiều mũi, mắt để làm người xem phân tâm, nhưng ông cũng hy vọng rằng những gì ông thể hiện sẽ đánh thức con người từ những giấc ngủ công nghệ.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iHhkPcQ0brM[/youtube]

 

RGB.VN_Human Portraiture_09

 

RGB.VN_Human Portraiture_01

RGB.VN_Human Portraiture_02

RGB.VN_Human Portraiture_03

RGB.VN_Human Portraiture_04

 

RGB.VN_Human Portraiture_05

 

RGB.VN_Human Portraiture.15

 

RGB.VN_Human Portraiture_06

RGB.VN_Human Portraiture_07

RGB.VN_Human Portraiture_08

 

RGB.VN_Human Portraiture_10

 

RGB.VN_Human Portraiture_12

RGB.VN_Human Portraiture_13

RGB.VN_Human Portraiture_14


RGB.VN_Human Portraiture_16

 

RGB biên dịch | Nguồn justinbower.com | Biên dịch : Eihpos_huyen

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!