Johanna Basford và nghệ thuật đường nét từ đôi bàn tay

RGB.vn_Johanna Basford_16

Johanna Basford, một họa sĩ minh họa đến từ Aberdeen, United Kingdom. Nghệ thuật đường nét (line art) của cô lấy cảm hứng từ thiên nhiên ở quê nhà Scotland và lan tỏa không có điểm dừng.  Cùng “soi với RGB nhé!

Xem thêm những tác phẩm tại đây!

RGB.vn_Johanna Basford_3

RGB.vn_Johanna Basford_2

RGB.vn_Johanna Basford_1

RGB.vn_Johanna Basford_8

RGB.vn_Johanna Basford_7

RGB.vn_Johanna Basford_6

RGB.vn_Johanna Basford_5

RGB.vn_Johanna Basford_11

RGB.vn_Johanna Basford_12

RGB.vn_Johanna Basford_10

RGB.vn_Johanna Basford_9

RGB.vn_Johanna Basford_13

RGB.vn_Johanna Basford_14

RGB biên tập

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!