KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #37

Đến hẹn lại lên, chúng tôi, những chiến binh RGB luôn theo dõi, săn lùng những tác phẩm tiêu biểu của các artist / designer Việt Nam và thế giới mang đến cho các bạn mỗi thứ 2 đầu tuần. Hơn hết, là nơi trao đổi, chia sẻ, học hỏi cùng nhau và biến những ý tưởng táo bạo trở thành hiện thực. “Check” nào!!!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

Birch & Waite Professional – Ivan Davies

RGB.vn_Hermès - Oupas Design

Hermès – Oupas Design

RGB.vn_Perspektibo ng Tatsulok - Jom Masolabe

Perspektibo ng Tatsulok – Jom Masolabe

RGB.vn_Pilgrim Cycling - Alan Berry Rhys

Pilgrim Cycling – Alan Berry Rhys

RGB.vn_Boost Boost - Robert Brown

Boost Boost – Robert Brown

RGB.vn_The Three Musketeers - Alesya Nesolenova

The Three Musketeers – Alesya Nesolenova

RGB.vn_Max & Erma's Illustrated Menu Cover - Peter Donnelly

Max & Erma’s Illustrated Menu Cover – Peter Donnelly

RGB.vn_Iconic Architecture of Tallinn - Darja Tokranova

Iconic Architecture of Tallinn – Darja Tokranova

RGB.vn_A Series on Painterly Landscapes - Sergio Chaves

A Series on Painterly Landscapes – Sergio Chaves

RGB.vn_Đình Điệp

Đình Điệp

RGB biên tập