Khách sạn nổi giữa biển khơi với khả năng tự quay được vận hành bằng năng lượng sạch ở Qatar

Dự án lấy phương châm giảm thiểu tổn thất năng lượng và không lãng phí làm nguyên tắc thiết kế chính.

Với khả năng di chuyển đặc biệt, ​​khách sạn có thể tạo ra năng lượng điện bằng cách tự quay xung quanh mình dựa theo hướng chảy của dòng nước đồng thời cung cấp cho người dùng nhiều trải nghiệm góc nhìn ấn tượng khác nhau.

  • Thiết kế: Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS)
  • Diện tích: 35000 m²
  • Năm thiết kế: 2020
  • Năm hoàn thành dự kiến: 2025
  • Hình ảnh: HAADS