KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #103

Năng lượng đầu tuần cho các bạn đây, cùng RGB xem qua cảm hứng sáng tạo mà các artist / designer Việt Nam và thế giới tạo nên nhé.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

911

911

PaperTober 2016

PaperTober 2016

Sketch Book publication - 2013

Sketch Book publication – 2013

Explorations

Explorations

Marianna Coppo

canini

DEFINE THE DIFFERENCE

DEFINE THE DIFFERENCE

Forbes Magazine

Forbes Magazine

Nestlé Good Care Optipro Supreme

3d Exploratory

3d Exploratory

Running Lights - CHARACTERS

Running Lights – CHARACTERS

Nature Morte

Nature Morte

Festival Unipop

Festival Unipop

Sweet sweet...

Sweet sweet…

Pequeñas Tragedias

Pequeñas Tragedias

This is not Paris.

This is not Paris.

Ban biên tập RGB | ideas@rgb.vn
Cập nhật thêm thông tin mới nhất tại Facebook | Instagram