Khỏi nguồn cảm hứng #110

Khởi nguồn cảm hứng trở lại với số #110. Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng và cảm hứng nhé !

rgb_creative_dungho_1

rgb_creative_dungho_2

rgb_creative_dungho_3

rgb_creative_dungho_4

rgb_creative_dungho_5

rgb_creative_dungho_6

Project: Charater
Artist: Dung Hồ
Behance | Website


rgb_creative_vuonillustration_1

rgb_creative_vuonillustration_2

rgb_creative_vuonillustration_3

rgb_creative_vuonillustration_4

rgb_creative_vuonillustration_5

rgb_creative_vuonillustration_6

rgb_creative_vuonillustration_7

rgb_creative_vuonillustration_8

rgb_creative_vuonillustration_9

rgb_creative_vuonillustration_10

rgb_creative_vuonillustration_11

rgb_creative_vuonillustration_12

Project: Book Covers
Artist: Nhóm Vườn Illustration
Behance | Facebook


rgb_creative_rongpham_2

rgb_creative_rongpham_1

rgb_creative_rongpham_3

rgb_creative_rongpham_4

Project: Artwork cá nhân
Artist: Rồng Phạm
Behance | Facebook


rgb_creative_trishiba_1

Project: Artwork cá nhân
Artist: Trí Shiba
Facebook


rgb_creative_underarmour_1

rgb_creative_underarmour_2

rgb_creative_underarmour_3

rgb_creative_underarmour_4

rgb_creative_underarmour_5

rgb_creative_underarmour_6

rgb_creative_underarmour_7

rgb_creative_underarmour_8

Project: NFL Combine
Behance


Iluss: Nguyen Trong
Anim: Phát Tấn Huỳnh
Hẹn gặp lại mọi người vào số #111 nhé !

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT