Khởi nguồn cảm hứng #113

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

rgb_creative_triatlon_1

rgb_creative_triatlon_2

rgb_creative_triatlon_3

rgb_creative_triatlon_4

rgb_creative_triatlon_6

rgb_creative_triatlon_5

rgb_creative_triatlon_7

rgb_creative_triatlon_8

Triatlón, thực hiện bởi Aaron Martinez.


rgb_creative_Bierdonka_carrot__0

rgb_creative_Bierdonka_tomato

rgb_creative_Bierdonka_zuccini__2

Bierdonka, thực hiện bởi Agency: Duda Polska


rgb_creative_illustration_poster_1

rgb_creative_illustration_poster_2

rgb_creative_illustration_poster_3

rgb_creative_illustration_poster_4

rgb_creative_illustration_poster_5

rgb_creative_illustration_poster_6

rgb_creative_illustration_poster_7

rgb_creative_illustration_poster_8

rgb_creative_illustration_poster_9

rgb_creative_illustration_poster_10

rgb_creative_illustration_poster_11

rgb_creative_illustration_poster_12

rgb_creative_illustration_poster_13

Movie Poster Illustration, tổng hợp từ fromupnorth.com


Verner Panton Panthella Mini


Baya – Live Visuals, thực hiện bởi John Christian Ferner Apalnes.

Hẹn gặp lại mọi người ở số #114 nhé !

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!