Những tác phẩm kiến trúc độc đáo trong ống nghiệm thủy tinh

Hẳn chúng ta từng quen với ống nghiệm trong những giờ thực hành Hóa hồi học phổ thông. Và quả thật khi nghĩ đến những cái ống nghiệm, chúng ta sẽ mường tượng một căn phòng nghiên cứu, các nhà hóa-sinh, virus, zombie, và nhiều thứ khác nữa…

Còn với Rosa de Jong, cô nghĩ những cái ống nghiệm này có thể là một không gian chứa đựng nghệ thuật. Đó cũng là tiền đề cho Project Micro Matter ra đời.

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-7

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-8-810x798

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-9-810x540

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-15-810x589

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-16-810x524

Với tác phẩm này, Rosa De Jong đã dành giải cao nhất trong cuộc thi A’Design Award 2015-2016 hạng mục Arts, Crafts and Ready-Made Design Category.

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-1-810x608

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-2-810x456

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-3-810x456

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-4-810x456

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-5-810x456

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-6-810x456

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-11-810x676

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-12-810x676

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-13-810x676

rgb_creative_MicroMatter-RosadeJong-14-810x676