KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #24

RGB hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến cho bạn những artwork của các artist /designer Việt Nam và thế giới mà chúng tôi đã thu thập được trên các trang mạng trong tuần qua. Cùng xem và truyền cảm hứng để có một tuần làm việc thật tốt nhé.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

RGB.vn_Sithzam

Hiếu Châu (Sithzam)

RGB.vn_Risa Rodil

Risa Rodil

RGB.vn_Tanja Angebrandt

Tanja Angebrandt

RGB.vn_Jennifer Yung

Jennifer Yung

RGB.vn_Robert Brown

Robert Brown

RGB.vn_David Teru

David Teru

RGB.vn_junaida

RGB.vn_junaida_01

junaida

RGB.vn_Victorien Aubineau

Victorien Aubineau

RGB.vn_

Luongdoo

RGB.vn_Nguyễn Thanh Nhàn

Nguyễn Thanh Nhàn

Serial Cut™

RGB sưu tầm và biên tập