KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #25

Đến hẹn lại lên, chúng tôi, những chiến binh RGB luôn theo dõi, săn lùng những tác phẩm tiêu biểu của các artist / designer Việt Nam và thế giới mang đến cho các bạn mỗi thứ 2 đầu tuần. Hơn hết, là nơi trao đổi, chia sẻ, học hỏi cùng nhau và biến những ý tưởng táo bạo trở thành hiện thực. “Check” nào!!!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

RGB.vn_traceysarsfield_01

RGB.vn_traceysarsfield

Tracey Sarsfield

RGB.vn_ancientartofstone

Andreas Kunert and Naomi Zettl

RGB.vn_Mandarin Duck

Mandarin Duck

  RGB.vn_Sara Marshall

Sara Marshall

RGB.vn_Alexandr Pushai

Alexandr Pushai

RGB.vn_Andrés Requena

Andrés Requena

RGB.vn_Juan Esteban Rodríguez

Juan Esteban Rodríguez

RGB.vn_Giulia Ghigini

Giulia Ghigini

RGB.vn_Ariel Belinco

Ariel Belinco

RGB biên tập

 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!