KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #27

Tỉnh giấc và bắt đầu chiến đấu với những thử thách mới đầu tuần. Bạn đã sẵn sàng chưa?! Nhâm nhi tách cafe và cùng RGB xem qua những ý tưởng sáng tạo mới, tác phẩm hay của những artist/ designer ở Việt Nam và thế giới nhé.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

RGB.vn_Aleksandar ZoloticAleksandar Zolotic

RGB.vn_N3 Design

N3 Design

RGB.vn_Hiroyuki Yamada

Hiroyuki Yamada

RGB.vn_TAMYPU

Tamypu

RGB.vn_Matt Rockefeller

Matt Rockefeller

RGB.vn_Arnelle Woker

Arnelle Woker

Sugarcane Lady

Luongdoo

RGB.vn_Roydon Misseldine

Roydon Misseldine

RGB.vn_Axek Efremov

Axek Efremov

RGB.vn_yao yao

yao yao

RGB biên tập