KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #33

Nạp năng lượng mà RGB mang đến cho các bạn vào mỗi thứ 2 đầu tuần nào. Cùng xem qua những ý tưởng sáng tạo, tác phẩm hay của những artist/ designer từ mọi ngóc ngách trên hành tinh này nhé.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

RGB.vn_Quim MarinLa Casa Nostra Sicilian Cuisine – Quim Marin

RGB.vn_Grant Gunderson

Tipplers Orange Liqueur – Grant Gunderson

RGB.vn_Tamypu

TamypuRGB.vn_Nhatminh Phan

Vàng Mã – Phan Nhật Minh

RGB.vn_Thịnh pencil

Thịnh Pencil

RGB.vn_Oscar Llorens

Crazy character design – Oscar Llorens

RGB.vn_Tian Gan

Reeled In, Linocut – Tian Gan

RGB.vn_Leo Weiss

Children Of The Rivergod – Leo Weiss

RGB.vn_Alfonso Elola

Anatomical Phases – Alfonso Elola

RGB.vn_Lachlan Bullock

Barrels and Drums – Lachlan Bullock

RGB.vn_Latham Arnott & Kirk Wallace

Going for a spin – Latham Arnott & Kirk Wallace

RGB.vn_Robot Food

Cadbury Mini Rolls – Robot Food

RGB.vn_Tobias Hall

The Good Life magazine – Tobias Hall

RGB biên tập