KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #49

Cảm hứng cho một tuần mới! Sáng tạo hết mình nào!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/143775111[/vimeo]

Nibbles: The Book Monster – Bee Grandinetti

RGB.vn_PRIMAVERA TARDOR - maria mestre vericat

PRIMAVERA TARDOR – maria mestre vericat

RGB.vn_La femme qui pensait être belle - Emiliano Ponzi

La femme qui pensait être belle – Emiliano Ponzi

RGB.vn_DXTR - Recent paintings 2014-2015

DXTR – Recent paintings 2014-2015

RGB.vn_Dried oranges and cinnamon - Natalia Tyulkina

Dried oranges and cinnamon – Natalia Tyulkina

 RGB.vn_Khmer Hanuman

Khmer Hanuman – Sithzam

HYDRO POWER - CRUSCHIFORM .

HYDRO POWER – CRUSCHIFORM .

Blue Sequels - Rodrigo FortesBlue Sequels – Rodrigo Fortes

RGB.vn_Cuadernos de su padre & de su madre Nº2 - Naranjo—Etxeberria

Cuadernos de su padre & de su madre Nº2 – Naranjo—Etxeberria

RGB.vn_A walk in the woods - Karina Dehtyar

A walk in the woods – Karina Dehtyar

RGB.vn_Illustration mix 2015 - Aleksey Baydakov

Illustration mix 2015 – Aleksey Baydakov

RGB.vn_MANE-hair products - Natalia Triantafylli

MANE-hair products – Natalia Triantafylli

Branding & Identity Nathalie Swinnen - Jacques & Lise

Branding & Identity Nathalie Swinnen – Jacques & Lise

RGB.vn_3D Characters - Eduardo Fajardo&Momo & Sprits

3D Characters – Eduardo Fajardo&Momo & Sprits

RGB biên tập