KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #56

rgb COVER

Tuần này, cùng RGB đón chờ không khí Giáng sinh và hơn hết, cảm hứng sáng tạo luôn là năng lượng chính cho chúng ta. Chúc các bạn có một tuần đầy phấn khởi nhé!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/148812294[/vimeo]

JEREMYVILLE x ELMØ / COLETTE XMAS WINDOWS

 [vimeo]http://vimeo.com/113104834[/vimeo]

Viasat Christmas by STUDIO HANSA

Santa's Home by Philipp Broemme

Santa’s Home by Philipp Broemme

Il canto dei folli by Emiliano Ponzi

Il canto dei folli by Emiliano Ponzi

Ira

Hide away by Iraville

Insomnia by Vladimir Leleiva

Insomnia by Vladimir Leleiva

The Listener by Alice Lin

The Listener by Alice Lin

12 Days of Christmas by Lindsay Dale

12 Days of Christmas by Lindsay Dale

fugue by Yanjun Cheng

fugue by Yanjun Cheng

National Theater & Concert Hall - Theater & Shakespeare by Kuocheng Liao

National Theater & Concert Hall – Theater & Shakespeare by Kuocheng Liao

Yıldız Kuşu by mert tugen

Yıldız Kuşu by mert tugen

American Architecture by Mathieu De Steur

American Architecture by Mathieu De Steur

Linh Ichigo

Merry Christmas by Linh Ichigo

Raw by Futura —

Raw by Futura —

Duendes by Pablo Luebert

Duendes by Pablo Luebert

The End of the Ambitious Summer Reading List by Tatsuro Kiuchi

The End of the Ambitious Summer Reading List by Tatsuro Kiuchi

The End Of Bon Voyage by Jared Muralt

The End Of Bon Voyage by Jared Muralt

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pSS70iuO3nA[/youtube]

Marceline the Vampire Queen – Watercolor by Iraville

Mcbess

The dudes factory by Mcbess

Sadie and the Storm by Zoe Persico

Sadie and the Storm by Zoe Persico

Born in Saigon - Rice Creative

Born in Saigon – Rice Creative

RGB biên tập