KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #64

Wohoo! Kênh phát sóng cảm hứng đến rồi đây. Nhâm nhi cốc coffee và xem qua những artwork của các artist mà RGB đã thu thập nhé. “Chiến đấu” một tuần mới thôi!!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/155402600[/vimeo]

HALF BELOW by ELMØ

[vimeo]http://vimeo.com/149166422[/vimeo]

Ray-Ban: Get Creative at 116 Wooster by Nicolas Ménard

We are Brother by Caver Zhang

We are Brother by Caver Zhang

Rough by kim Roselier

Rough by kim Roselier

Paper doll by Lisk Feng

Paper doll by Lisk Feng1

Paper doll by Lisk Feng

sea clock(51~70) by Hiroyuki Izutsu

sea clock(51~70) by Hiroyuki Izutsu

Alo Stockfish - Branding-Corporate Identity

Alo Stockfish – Branding-Corporate Identity

visual identity of Chinese typography design exhibition by ken-tsai lee

visual identity of Chinese typography design exhibition by ken-tsai lee

Wanderer by Maggie Chiang

Wanderer by Maggie Chiang

In vacuo. Triptych. by Alexei Sovertkov

In vacuo. Triptych. by Alexei Sovertkov

Mononoke Hime · もののけ姫 by Elena Serrato

Mononoke Hime · もののけ姫 by Elena Serrato

[vimeo]http://vimeo.com/152566832[/vimeo]

Google – Android Wear by Vallée Duhamel

#012 Shepherd’s pie by popn box

#012 Shepherd’s pie by popn box

Prestinaria Chalkboards by Cyla Costa

Prestinaria Chalkboards by Cyla Costa

RGB biên tập