Làm mới nhận diện dép Tổ Ong huyền thoại – Dự án cá nhân thú vị của Nguyễn Duy Anh

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_013Đôi dép Tổ Ong huyền thoại với cái nhìn hoàn toàn mới trong một dự án cá nhân thú vị của Nguyễn Duy Anh. Cùng RGB xem qua nào!

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_012

[tentblogger-vimeo 278376543]

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_09

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_09

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_010

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_01

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_02

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_03

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_04

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_04

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_05

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_06

rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_06 rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_07 rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_08 rgb_creative_ideas_design_dep_to_ong_rebranding_011