“Loving You” – Một Animated Music Video đặc sắc do Glowing Studio thực hiện

Kimmese tên thật là Quách Cẩm Lê, là một rapper nổi danh từ năm 15 tuổi với nghệ danh Kim, chủ yếu hoạt động trong giới underground tại Hà Nội. Ngoài Rap, cô còn hát các thể loại nhạc Hip Hop R&B. “Loving You” là một sản phẩm âm nhạc mới nhất mà cô gửi đến công chúng cùng với Đen trong phần thể hiện và Glowing Studio trong phần thực hiện Animated.

rgb_creative_kimese_lovingyou_1

rgb_creative_kimese_lovingyou_2

rgb_creative_kimese_lovingyou_3

rgb_creative_kimese_lovingyou_4

rgb_creative_kimese_lovingyou_5

rgb_creative_kimese_lovingyou_6

rgb_creative_kimese_lovingyou_7

rgb_creative_kimese_lovingyou_8

rgb_creative_kimese_lovingyou_9

rgb_creative_kimese_lovingyou_10

rgb_creative_kimese_lovingyou_11

rgb_creative_kimese_lovingyou_12

rgb_creative_kimese_lovingyou_13

rgb_creative_kimese_lovingyou_14

rgb_creative_kimese_lovingyou_15

rgb_creative_kimese_lovingyou_16

rgb_creative_kimese_lovingyou_17

rgb_creative_kimese_lovingyou_19

rgb_creative_kimese_lovingyou_20

rgb_creative_kimese_lovingyou_21

rgb_creative_kimese_lovingyou_22

rgb_creative_kimese_lovingyou_23

rgb_creative_kimese_lovingyou_25

rgb_creative_kimese_lovingyou_26

rgb_creative_kimese_lovingyou_27

rgb_creative_kimese_lovingyou_28

rgb_creative_kimese_lovingyou_29

rgb_creative_kimese_lovingyou_30

rgb_creative_kimese_lovingyou_31

rgb_creative_kimese_lovingyou_32

rgb_creative_kimese_lovingyou_33

rgb_creative_kimese_lovingyou_34

rgb_creative_kimese_lovingyou_35

rgb_creative_kimese_lovingyou_36

rgb_creative_kimese_lovingyou_37

rgb_creative_kimese_lovingyou_38