Martin Roller và những ý tưởng sáng tạo trong cuộc sống

Martin Roller, nghệ sĩ người Đức đã tạo ra môt loạt các tác phẩm sáng tạo ảnh hưởng từ cuộc sống của anh. Việc kết hợp các đồ vật khác nhau và tạo cho chúng một hình dáng mới, quả là một công việc tuyệt vời. Cùng RGB xem qua và thử trí sáng tạo của bạn đến đâu nhé!

Xem thêm các tác phẩm tại đây!

RGB.vn_martin-roller_01

RGB.vn_martin-roller_02

RGB.vn_martin-roller_03

RGB.vn_martin-roller_04

RGB.vn_martin-roller_05

RGB.vn_martin-roller_06

RGB.vn_martin-roller_09

RGB.vn_martin-roller_08

RGB.vn_martin-roller_07

 

 

 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!