Một số Breakdown ấn tượng của The Moving Picture Company

Xin chào các bạn, hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn 1 số breakdown của The Moving Picture Company (MPC), một trong những công ty kỹ xảo đình đám của Hollywood.

Hy vọng là những Breakdown này sẽ tạo nguồn cảm hứng cũng như tiếp thêm động lục để các bạn tiếp tục đam mê của chính mình đó là Multimedia.


Đầu tiên là 1 clip quảng cáo đình đám Evian Skating Babies

[tentblogger-youtube qboOR4kwzPM]

[tentblogger-youtube -srdMGs3zdc]


Phim Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1

[tentblogger-youtube eB2gyXWqNZc]


Phim Watchmen

[tentblogger-youtube tiTHtJGgBK0]


Phim Prince of Persia

[tentblogger-youtube aFXXY4irZ70]


Phim Robin Hood

[tentblogger-youtube XsR7haxclpE]


Phim Clash of the Titans

[tentblogger-youtube FwEUXeh_ka0]


Phim Wolfman

[tentblogger-youtube zM3psSxWTYM]


Phim Percy Jackson & the Olympians

[tentblogger-youtube 8rF6Xj2LppQ]


Quảng cáo của Toyota Carline

[tentblogger-youtube RgGn4xyf2c8]


Quảng cáo Sky 360

[tentblogger-youtube 7Kq6UNGzhiA]