Những mẫu áo thun thú vị dành cho designer

RGB xin giới thiệu đến các bạn một số mẫu áo rất thú vị dành cho designer và web designer, bạn nào làm 1 cái thì show lên đây cho mọi người cùng ngắm nhé.

1. Oh, Crop T-Shirt

2. Don’t Use Tables Tshirts


3. Give Me A Break


4. Eat Sleep Web Design Shirt


5. I Know HTML T-Shirt


6. </head><body> tee shirts


7. Helvetica is Just My Type – Helvetica T-shirt

8. Lorem Ipsum

 

 

 

 

 

 

9. CSS does it with style T Shirt

10. You Are The CSS To My HTML T-Shirt


11. I trash IE6 T Shirt

12. Photoshop T-Shirt

13. VALID-CSS TEE SHIRT

14. CSS Ninja Style T-Shirt


15. CSS Sensei Tshirt

16. Motherfucking HTML T-Shirt

17. 404 Error T Shirt

18. Photoshop – Helping the Ugly Since 1988


19. Girls Like My BODY Men’s Sleeveless Tee


20. The CSS Diet T-shirt

 

(Nguồn: Thùy Uyên’s blog)