“nhỏ tO” – Đồ án cuối kì đầy ấn tượng của Lê Ngọc Hưng

Dự án “nhỏ tO” là đồ án cuối kì của Lê Ngọc Hưng tại trường đại học Văn Lang. Ấn tượng ban đầu chính là cách ứng dụng phong cách thiết kế Typographic, “chơi” với những font chữ, khoảng cách chữ (tracking), layout; màu sắc và font chữ sử dụng rất Á Đông … Có thể nói, đây là một tín hiệu đáng mừng về sự nghiên cứu, tìm tòi và không ngừng học hỏi của các nhà thiết kế trẻ, biết tiếp thu xu hướng thế giới và kết hợp với những giá trị văn hóa địa phương. RGB mời các bạn xem qua đồ án đầy ấn tượng này nhé.

4887b7b567b0a1a2d7187de837fab552

ebd3165a187c604e13c180d0c7db85f4

 

c4df83eda165578206462d4f9a421b03

ab732689b7c85ed9a57a224fc98e7ffc

ab2ae7f077393a2e47070c5b52becec2

4d10b0ab9d03ea2afdfc7781921cb0f6

f87e8b51ab5f8db35800ec4833b11303

 

8acc68c78c1248d48efb34070812ff36

8a4d570f341e1e384289767627b00f82

07d01b044186b0697dc016cb620ae393

 

cf28339546e8bebca753eb4f492eb379

5bce64a737a706dd290ec2014e2aa8a4

0af00087015fa9b688906a841ed575d4

d1c19bf1572c6b0a0c22607d0c185f13

7884d3c29811a0126ced3675b9dc7971

426d86811eaeb1e00aa2a3fdbeae54ef

1b73d1cfcd4771707d0c717e1387d92f

 

Xem thêm tại Behance của Le Ngoc Hung

Ban Biên Tập RGB.vn