Những cảm hứng phá cách cho Iphone

IOS Jailbreaking – là một app có thể cách tân lại cho những sản phẩm của Apple như Iphone, Ipad theo những phong cách, icon, theme mới. Nếu bạn đang muốn thử làm mới cho Iphone của mình. Hãy cùng RGB ngó xem một số cảm hứng để làm cho Iphone của mình để trở nên sinh động và đặc biệt hơn.

 

rgb-jailbreak-iphone-1
 
rgb-jailbreak-iphone-2
 
rgb-jailbreak-iphone-4
 
rgb-jailbreak-iphone-5
 
rgb-jailbreak-iphone-6
 
rgb-jailbreak-iphone-7
 
rgb-jailbreak-iphone-8
 
rgb-jailbreak-iphone-9
 
rgb-jailbreak-iphone-10
 
rgb-jailbreak-iphone-11
 
rgb-jailbreak-iphone-12
 
rgb-jailbreak-iphone-13
 

RGB tổng hợp | Sưu tầm: Thành Tài | Nguồn: www.theultralinx.com