Những Idents lung linh của MTV

MTV luôn biết cách làm mới mình với những Ident rất colorful nhưng cũng không kém phần sang trọng.

MTV EMA

[tentblogger-vimeo 16628028]

 

MTV Rock

[tentblogger-vimeo 16284402]

 

MTV / Sweet x 1000%

[tentblogger-vimeo 5395793]

 

MTV / Joy x 1000% / Mister Furry

[tentblogger-vimeo 5395669]

 

Mtv Bicentenario

[tentblogger-vimeo 16227069]

 

MTV Hits

[tentblogger-vimeo 19259679]