Những Idents lung linh của MTV

MTV luôn biết cách làm mới mình với những Ident rất colorful nhưng cũng không kém phần sang trọng.

MTV EMA

 

MTV Rock

 

MTV / Sweet x 1000%

 

MTV / Joy x 1000% / Mister Furry

 

Mtv Bicentenario

 

MTV Hits