Những mẫu thiết kế website đẹp tổng hợp từ Behance

Dưới đây là những mẫu thiết kế ấn tượng được tổng hợp từ behance.net một thư viện phong phú dành cho cộng đồng thiết kế. Tại behance các bạn sẽ bắt gặp được rất nhiều ý tưởng, nguồn cảm hứng tuyệt vời.

Sebastian Burgold

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Piero D’Ávila photography

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Nike – Bloed Oranje

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Abstrakt branding 2011

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Peter Jaworowski ’09

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Pitted Cherries

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Webdev

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Gaia

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Nike+ Active

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Sagres Preta Chocolate

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Cadillac BLS

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

where the chubs live

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Great Pakistan

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Finestate

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

sense-design

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Pastorant Restaurant

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

map commission

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Adobe – Better by You

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Magic Dream Site

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Carrying trade

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Renueva Consultores

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

IMDB User Interface Concept

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Global Humanitarian Assistance

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Transformers 3

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Nike 6.0 – Surfca.li

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Markus Hund

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Networks of National Geographic

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

Kiss by Fiona Bennett

Cảm hứng thiết kế website ấn tượng từ trang behance

RGB | Theo Y2Graphic