Cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Thông qua những tác phẩm nhiếp ảnh dưới đây,  với mong muốn truyền tải đến người xem hiểu thêm về mức độ nghèo đói tại các quốc gia được gọi là “thế giới thứ ba”. Khi nghĩ đến cuộc sống nghèo đói chúng ta thường hình dung đến những cảnh phải sống trong khu ổ chuột, cảnh thiếu thốn, bất hạnh nhưng hãy quan sát thật kỹ chúng ta sẽ vẫn cảm nhận được niềm tin trong tâm hồn , sự hy vọng và nụ cười của họ.

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

Chân dung cái nghèo qua 20 bức ảnh nghệ thuật

RGB | Theo onextrapixel