Những “Từ Vựng” mới không thể bỏ sót trong thời hiện đại

Cuộc sống luôn thay đổi không ngừng, và khi là một phần trong thế giới biến chuyển liên tục này, chắc hẳn sẽ luôn có những điều thú vị luôn “nảy mầm” xung quanh mình. Và dưới đây là những “từ vựng” mới mẻ mà RGB sưu tầm được, hi vọng các bạn sẽ luôn có những “định nghĩa” trong cái nhìn về cuộc sống hiện đại.

rgb_vocabulary_01

rgb_vocabulary_02

rgb_vocabulary_03

rgb_vocabulary_04

rgb_vocabulary_05

rgb_vocabulary_06

rgb_vocabulary_07

rgb_vocabulary_08

rgb_vocabulary_09

rgb_vocabulary_10

rgb_vocabulary_11

rgb_vocabulary_12

rgb_vocabulary_13

rgb_vocabulary_14

rgb_vocabulary_15

rgb_vocabulary_16

rgb_vocabulary_17

rgb_vocabulary_18

rgb_vocabulary_19

rgb_vocabulary_20

rgb_vocabulary_21

rgb_vocabulary_22

rgb_vocabulary_23

rgb_vocabulary_24

Ban biên tập RGB | Theo Filmygyan