Pantone màu tối giản của năm 2016

Được thành lập bởi Duminda Perera, tổ chức sáng tạo tại Ý – Dumma có chuyên môn từ đầu trong thiết kế trực quan. Gần đây,tổ chức này đã tạo ra một loạt các áp phích trong đó tập hợp các “bảng màu tối giản” để đánh dấu thương hiệu mới của năm nay. Từ năm 2011, việc thiết kế xây dựng thương hiệu bằng phẳng và tối giản đã được ổn định trong những đổi mới của ngành thiết kế đồ họa.

rgb_colorpalette2015-01

rgb_colorpalette2015-02

rgb_colorpalette2015-03

rgb_colorpalette2015-04

rgb_colorpalette2015-05

rgb_colorpalette2015-06

rgb_colorpalette2015-07

rgb_colorpalette2015-08

Theo fubiz.net | RGB.vn