Product Design – Cảm hứng “Xanh”

Màu xanh thường được xem là màu biểu trưng cho thiên nhiên và sự thanh khiết. Ngoài ra nó cũng mang lại một nguồn cảm hứng bất tận cho sự sáng tạo.

Vì vậy, hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn một số thiết kế lấy cảm hứng từ màu sắc này để mọi người có thể “nạp” thêm sức “Xanh” cho những thiết kế của mình.

rgn.vn_Ecopackaging_1

rgn.vn_Ecopackaging_4

rgn.vn_Ecopackaging_3

rgn.vn_Ecopackaging_2

Shi Gu Ping Tea (Concept)

Designer: Tin Chan

Project Type: Concept

Packaging Content: Tea leaves

Location: China

rgn.vn_Ecopackaging_5

FuenSanta Water

Designed by Pati Nunez Associats,  Country: Spain

rgn.vn_Ecopackaging_8

rgn.vn_Ecopackaging_9

rgn.vn_Ecopackaging_10

rgn.vn_Ecopackaging_11

Functional kitchen and serving ware – Seasons by Nao Tamura

rgn.vn_Ecopackaging_6

Leaf Bandages that Change Color

Designed by  Yanko Design

Nature Furniture Design Nature Inspired Furniture Ccd Engineering Ltd Best Creative

Chair – Butterfly by Eduardo Garcia Campos

rgn.vn_Ecopackaging_12

rgn.vn_Ecopackaging_13

rgn.vn_Ecopackaging_14

rgn.vn_Ecopackaging_15

RE:LIGHT by Presek Design StudioKsenija Josifovic, Miroslava Djordjevic

rgn.vn_Ecopackaging_16

rgn.vn_Ecopackaging_17

rgn.vn_Ecopackaging_18

Pooleaf – Grass Leaf Pen by Zeup Design Studio

rgn.vn_Ecopackaging_19

rgn.vn_Ecopackaging_20

rgn.vn_Ecopackaging_21

rgn.vn_Ecopackaging_22

rgn.vn_Ecopackaging_23

rgn.vn_Ecopackaging_24

The Graft Biodegradable Tableware Set by Qiyun Deng

Tổng hợp và biên tập bởi Lê Dung | Ban biên tập RGB
Chia sẻ tác phẩm tại ideas@rgb.vn