Quảng cáo nhân dịp ngày của Mẹ khai thác từ insight dễ thương của Google

Việc gì cũng tới tay Mẹ – quảng cáo dễ thương nhân dịp Mother’s day của Google

Vào năm 2019, Google ra mắt một quảng cáo vô cùng đáng yêu nhân dịp Ngày của Mẹ. Khai thác insight thú vị: “có thể mẹ không biết, nhưng cần gì cứ hỏi mẹ”, quảng cáo “Hey Mom, Thank You” là loạt những tiếng gọi mẹ nhờ trợ giúp và “một vạn” câu hỏi vì sao từ những đứa trẻ. Qua đó cho thấy mẹ chính nhờ người trợ giúp độc nhất của chúng ta, và Google sẽ dành một chút giúp đỡ cho người trợ giúp đặc biệt ấy.

Xem video quảng cáo và bình luận cùng Cộng đồng sáng tạo tại Fanpage RGB – Creative Vibes

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!