Quảng cáo Việt Nam thời chưa đội mũ bảo hiểm, nhìn lại chiến dịch truyền thông ‘Đừng nguỵ biện – Hãy đội mũ bảo hiểm’

Cũ nhưng vàng: Loạt phim ấn tượng của chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm.

Nhìn lại loạt phim ấn tượng của chiến dịch truyền thông nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm của người dân Việt Nam vào năm 2007 – 2012, được thực hiện bởi agency Ogilvy & Mather cùng quỹ AIP Foundation.

Chiến dịch đã tạo được sự thay đổi lớn trong nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của người Việt Nam, đồng thời tạo động lực cho những thay đổi trong quy định đội mũ bảo hiểm của chính phủ. Trong đó, chiến dịch Đừng nguỵ biện – Hãy đội mũ bảo hiểm (No Excuse – Wear a Helmet) đã được trao giải Bạc tại IPA Effectiveness Awards (Giải thưởng hiệu quả truyền thông IPA) và giải “Tiếp thị hiệu quả trên thị trường đơn nhất quốc tế” (Best International Single Market).

Xem video quảng cáo và bình luận cùng Cộng đồng sáng tạo tại Fanpage RGB – Creative Vibes

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!