Readers Pavilion tại Công viên văn hóa Citizen ở Vinh Thành, Trung Quốc

Là một phần mở rộng của chuỗi không gian vuông, đề bài đưa ra là tòa nhà phải có thể được truy cập từ nhiều hướng. 

Theo ranh giới của địa điểm, tòa nhà ban đầu được định hình thành ba cặp vòng tròn đồng tâm, mở ra ba hướng khác nhau như lối vào, tạo ra ba đơn vị hình chữ C, áp dụng cho các chức năng khác nhau như đọc sách, khu vực giải trí dành cho trẻ em và quán cà phê. 

Giao lộ giữa ba đơn vị chức năng tạo thành một không gian mở, để mọi người có thể đi vào gian hàng từ mọi hướng, duy trì độ mở giống như đối với không gian hình vuông.

  • Thiết kế: art+zen architects
  • Diện tích: 400 m²
  • Địa điểm: Rongcheng, China
  • Năm: 2019
  • Hình ảnh: Mingming Fan