[Rebranding] — City of Melbourne

Một ví dụ sống động về việc tái thiết kế thương hiệu. Hội đồng thành phố Melbourne quyết định thực hiện hệ thống nhận dạng thương hiệu mới vào năm 2009, thay thế cho phiên bản cũ được thực hiện cách đây 15 năm. Chữ M bold và phương án branding mới do Landor Associates phát triển đã thể hiện rất tốt sự tinh tế, tính đa dạng, đa văn hóa của Melbourne, cũng như những đặc điểm nổi bật của thành phố (nghệ thuật, giải trí, giáo dục, ..v..v..)

Identity cũ

 

Identity mới