[Showcase] Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

Cùng thưởng thức những tác phẩm ấn tượng của designer Lâm Thanh Tùng trong Showcase của tuần này.

Lâm Thanh Tùng là một designer trẻ có cá tính khá đặc biệt, ham mê công việc và luôn đặt yêu cầu cao cho những sản phẩm của mình. Tỉ mỉ chăm chút  từng chi tiết nhỏ với quan niệm “làm ra chất thì Tùng mới làm” vì vậy mà những thiết kế của Tùng luôn mang những dấu ấn rất riêng và dễ bắt được sự yêu thích của người xem. Một trong những thế mạnh của Tùng là Typography, chúng được kết hợp với hình ảnh để tạo ra những tác phẩm đẹp và mang “thương hiệu riêng”. Cùng thưởng thức những tác phẩm ấn tượng từ Lâm Thanh Tùng và đừng quên đón xem bài phỏng vấn đặc biệt sẽ được giới thiệu trên RGB.vn tuần này.

“..mỗi sản phẩm của Tùng đều phải mất rất nhiều thời gian cho ý tưởng và vật liệu chuẩn bị, làm ra chất thì Tùng mới làm!” /Lâm Thanh Tùng/


RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng
RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng
RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng
RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng

RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng
RGB.vn | showcase Tác phẩm ấn tượng của Lâm Thanh Tùng
RGB.vn / KienR thực hiện