(Showcase) Unlimited Letters (P – L)

Mời các bạn cùng RGB xem qua 5  tác phẩm tiếp theo trong dự án Unlimited Letters (từ P – L)


Letter P

By: MTU Hoang Tưởng
Fb: https://www.facebook.com/mtu.momong?ref=ts&fref=ts
Behance: http://be.net/gallery/mieo-mieo/9712747

Letter O
By: Soor1
Fb: https://www.facebook.com/lam.lung1?ref=ts&fref=ts
http://streetpins.com/members/SOOR1/#page1

Letter N
By Nguyễn Thanh Nhàn
fb: https://www.facebook.com/xnhan00?ref=ts&fref=ts
http://www.behance.net/xnhan00
http://xnhan00.tumblr.com/

Letter M
By: Ton Bui
Fb: https://www.facebook.com/bui.ton.3?ref=ts&fref=ts

Letter L
By: Leo Dinh
Fb: https://www.facebook.com/leodinh?ref=ts&fref=ts


Unlimited Letters quy tụ 27 nghệ sỹ, nhà thiết kế từ rất nhiều các lĩnh vực khác nhau  cùng nhau xây dựng 1 bảng chữ cái hoàn chỉnh. Hiện tại dự án đang được gấp rút hoàn thiện cũng công đoạn cuối cùng.
Dự kiến triển lãm sẽ được mở vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tại 2 địa điểm là Hà Nội và Sài Gòn.

 

Chi tiết xin xem tại fange chính thức của dự án: https://www.facebook.com/UnlimitedLetters

RGB.vnUnlimited Letters