Vườn Thiện Ác của Aitch

RGB mời các bạn cùng thưởng thức những tác phẩm Illustration ấn tượng của nghệ sĩ Aitch đến từ Romania – bộ tác phẩm The Garden of Good and Evil (tạm dịch Vườn Thiện và Ác). Dựa trên cảm hứng từ những mẫu hình mẫu tự nhiên, các mẫu dệt, những câu chuyện huyền thoại và văn hóa dân gian, nghệ sĩ Aitch đã vẽ những tác phẩm này bằng màu nước trên giấy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Behance