Tatsuya Tanaka – Nghệ sỹ người Nhật sáng tạo mỗi ngày trong suốt 5 năm

Bắt đầu từ năm 2011, mỗi ngày Tatsuya Tanaka đều tạo ra một bức ảnh tầm sâu (diorama) thu nhỏ đầy sáng tạo và vui tươi. Anh tổng hợp những tác phẩm của mình trong trang facebook Miniature Calender , instagram và website. Các bức ảnh thường liên quan đến thực phẩm và các đồ dùng mà hầu như chúng ta chẳng bao giờ để ý đến. Giờ thì hãy cùng RGB điểm qua các tác phẩm sáng tạo của anh ấy và thử xem bạn có ý tưởng nào đó cho những vật dụng quen thuộc xung quanh mình không nha.

miniature-calendar.com | Instagram | Facebook

rgn.vn_Tatsuya Tanaka-nghe-si-nguoi-nhat-sang-tao-moi-ngay-trong-suot-5-nam_01

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-118

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-121

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-131

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-141

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-152

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-161

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-171

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-181

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-191

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-201

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-211

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-221

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-231

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-241

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-251

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-261

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-310

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-410

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-510

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-610

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-710

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-810

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-910

diorama-miniature-calendar-art-every-day-tanaka-tatsuya-1010

 

 

Nguồn: boredpanda | Ban biên tập: RGB.vn