Tet Holiday – New Year Illustration

New Year Illustration
Illustration for Tet Editorial

Tạp chí: Caro Journal
Team minh họa: Vuon Illustration | Behance
Phát hành vào tháng 1 năm 2017

rgb_newyearillustration_01

Tháng 11 2017, bọn mình được bạn chủ tòa soạn bên Caro Journal contact để vẽ cho 1 bài trong số đầu tiên, số Tết của Caro. Bọn mình vẽ về các trò chơi mình thường chơi ngày Tết như Bầu cua cá cọp, Lô Tô hay là Sài gòn xưa với những chiếc vespa, xe lam,… hay cảnh gia đình quây quần bên bánh mứt ngày Tết.

rgb_newyearillustration_02
rgb_newyearillustration_03

Bầu Cua Cá Cọp

rgb_newyearillustration_04

rgb_newyearillustration_05
Lô Tô
rgb_newyearillustration_06
rgb_newyearillustration_07
Sài Gòn Xưa

rgb_newyearillustration_08

Gia đình tụ họp vào ngày Tết

rgb_newyearillustration_09

Các ấn phẩm postcard và tạp chí.

rgb_newyearillustration_10

rgb_newyearillustration_11

Theo Vườn Illustration | Behance