Year of the Rooster

Một series hình minh họa siêu tuyệt vời được thực hiện bởi 50 họa sỹ, nghệ sỹ minh họa và designers Việt Nam.

Tất cả chỉ vì một lời chúc tốt lành tới năm 2017 – Đinh Dậu.

#beHence

rgb_yearofrooster_01

Tomato Nguyen

rgb_yearofrooster_02

Sithzam – pencil on paper

rgb_yearofrooster_03

Trần Đường

rgb_yearofrooster_04

Trần Đắc Trung 

rgb_yearofrooster_05

Phuong Q. Nguyen

rgb_yearofrooster_06

Đình Điệp

rgb_yearofrooster_07

Mr Phan

rgb_yearofrooster_08

Pham Quang Phuc

rgb_yearofrooster_09

Vuon Illustration

rgb_yearofrooster_10

Bao Luu

rgb_yearofrooster_11

Phat Duong

rgb_yearofrooster_12

KAA Illustration

rgb_yearofrooster_13

Luong Doo

rgb_yearofrooster_14

Hoa Tran – Salted Egg

rgb_yearofrooster_15

X.Lan X.Lan

rgb_yearofrooster_16

Si Tran

rgb_yearofrooster_17

Vuon Illustration

rgb_yearofrooster_18

Thuy Dung Vu

rgb_yearofrooster_19

Ti Animalia

rgb_yearofrooster_20

Wazza Pink

rgb_yearofrooster_21

Đốm Đốm

rgb_yearofrooster_22

Huynh Vu Tuong pqt. studios

rgb_yearofrooster_23

Ruan Ming

rgb_yearofrooster_24

Lan Hoàng

rgb_yearofrooster_25

Võ Thanh Tâm

rgb_yearofrooster_26

W .illus

rgb_yearofrooster_27

Gia Khang

rgb_yearofrooster_28

Dat Trong Do

rgb_yearofrooster_29

Ánh Lê

rgb_yearofrooster_30

Thông Nguyễn

rgb_yearofrooster_31

TRONGTRAN DESIGN88

rgb_yearofrooster_32

Nam Nguyen

rgb_yearofrooster_33

Mai Nguyen

rgb_yearofrooster_34

Sang Phan

rgb_yearofrooster_35

Trang Khoa

rgb_yearofrooster_36

Phan Anh

rgb_yearofrooster_37

Tuyệt Duyệt

rgb_yearofrooster_38

Lê Tuấn Ry

rgb_yearofrooster_39

Alex Dang

rgb_yearofrooster_40

Tran Thuy My

rgb_yearofrooster_41