Tối ưu hóa công việc trọn vẹn nhất với Slack

Ứng dụng Slack sẽ giúp mọi người có thể tối ưu hóa mọi công việc một cách thật tuyệt vời. Hãy xem qua Slack hoạt động thế nào nhé!
Có ai xài slack với Ad hông?

CREDITS
Client: Slack
Agency: Giant Ant
Directed by Giant Ant
Producer: Liam Hogan
Creative Direction: Jay Grandin
Art Direction & Illustration: Rafael Mayani
Additional Illustration: Jay Grandin
Storyboards: Shawn Hight
Character Animation Lead: Henrique Barone
Character Animation: Henrique Barone, Conor Whelan, Max Halley, Matt James, Jorge R Canedo
Character Clean Up: Rafael Mayani, Conor Whelan, Max Halley, Jay Grandin, Jorge R Canedo
Animation & Compositing Lead: Shawn Hight
Animation: Shawn Hight, Matt James, Max Halley, Conor Whelan
Music & SFX: Friendship Park

Slack // Work, Simplified (Director’s Cut) from Giant Ant

Frame tĩnh:

rgb_slack_01

rgb_slack_02

rgb_slack_03

rgb_slack_04

 

Chuyển động:

rgb_slack_05

rgb_slack_06

rgb_slack_07

rgb_slack_08

rgb_slack_09

rgb_slack_10

rgb_slack_11

rgb_slack_12

rgb_slack_13Theo Giant Ant | RGB.vn

 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!