Top 10 thiết kế cho lễ hội Burning Man

Burning Man là một lễ hội văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và kiến trúc nổi tiếng được tổ chức từ ngày 30/8 tới 7/9 hàng năm, thu hút gần 70.000 người trên khắp thế giới hội tụ về sa mạc Nevada, Mỹ để tham gia vào các bữa tiệc sáng tạo nghệ thuật đầy thú vị nhằm tôn vinh những tư tưởng cấp tiến. Mặc dù tiếp tục bị cancel vào năm nay, vẫn có nhiều thiết kế được gửi đến cho lễ hội, và dưới đây là top 10 trong số đó.

• Hình ảnh: LAGI