Totora – Ứng dụng hình tượng văn hóa Peru trong thiết kế

Totora – một cửa hàng sách ở Llanes nước Úc chuyên cung cấp các ấn phẩm đồ họa Peru, sổ, sách và phục vụ ẩm thực. Các biểu tượng đại diện cho bản sắc của văn hóa Peru là hình tượng Mochica và Chimú. Theo thời gian, hai hình tượng đó đã trở thành đại diện cho bản sắc văn hóa của họ.

Để phát triển dự án, các designer đã nghiên cứu rất kỹ nền văn hóa để tạo ra các biểu tượng đồ họa đa sắc màu này.

Hãy cùng RGB chiêm ngưỡng các tác phẩm dưới đây nhé.

rgb.vn_camhungpackaging_01

rgb.vn_camhungpackaging_02

rgb.vn_camhungpackaging_03

rgb.vn_camhungpackaging_04

rgb.vn_camhungpackaging_05

rgb.vn_camhungpackaging_06

rgb.vn_camhungpackaging_07

rgb.vn_camhungpackaging_08

rgb.vn_camhungpackaging_09

rgb.vn_camhungpackaging_10

rgb.vn_camhungpackaging_11

rgb.vn_camhungpackaging_12

rgb.vn_camhungpackaging_13

rgb.vn_camhungpackaging_14

rgb.vn_camhungpackaging_15

rgb.vn_camhungpackaging_16

rgb.vn_camhungpackaging_17

rgb.vn_camhungpackaging_18

rgb.vn_camhungpackaging_19

rgb.vn_camhungpackaging_20

rgb.vn_camhungpackaging_21

rgb.vn_camhungpackaging_22

rgb.vn_camhungpackaging_23

rgb.vn_camhungpackaging_24

rgb.vn_camhungpackaging_25

 

Nguồn: Packaging Of The World | Ban biên tập RGB