[Tut] Tạo chữ phong cách “Skyline” bằng After Effect và Cinema 4d [HOT]

Yêu cầu: Cinema 4d, After Effects, Trapcode Form, Trapcode Shine, and Trapcode Starglow.
Cấp độ thực hiện: nâng cao
Thời lượng: 40:44 min
Nguồn: Aetuts+
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt (Đang tiến hành)

[tentblogger-youtube PNLAlgJSvq8]

Tiếp tục với  [Tut] Tạo chữ  theo phong cách của các bộ phim, hướng dẫn sau đây chỉ cho ta tạo chữ mang phong cách của “Skyline” bằng cách sử dụng Cinema 4d, After Effects, Trapcode Form, Trapcode Shine, and Trapcode Starglow. LƯU Ý: “Đừng nhìn vào ánh sáng!” 😀

TẢI FILE HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY:

Download Tutorial .mp4

File size: 185.7 MB